Metamorfose massage:
Een eenvoudige, zachte methode die leidt tot bewustwording, genezing en spirituele groei.
Een behandeling bestaat uit een lichte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom, op de voeten, de handen en het hoofd.

Bij de metamorfose massage is de houding en intentie van de therapeut van groot belang. Bij een metamorfose massage is de therapeut zonder oordeel en zonder verwachtingen aanwezig.

Om te werken aan bewustzijn, verwerken van (oude) emoties na trauma’s of ernstige ziekte, psychische klachten, ook hormonale klachten, of gewoon voor een heerlijke ontspanning.
Deze methode is ook te gebruiken bij mensen in een terminaal stadium. Dan kan het helderheid geven in wat ze nog kunnen doen/oplossen en meer vrede en minder angst geven om te sterven.

       
    Terug  
  Uitgebreide uitleg:

Wat is metamorfosemassage ?

Metamorfosemassage is een hulpmiddel op weg naar genezing, bewustwording en spirituele groei. Een behandeling bestaat uit een zachte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom op de voeten, handen en het hoofd.

De reflexzone correspondeert ook met de tijd voor de geboorte, de pre-natale periode. De herinneringen aan indrukken opgedaan tijdens deze periode bevinden zich in de reflexzone van de wervelcolom. Door dit reflexgebied te behandelen, kunnen blokkades die voor de geboorte zijn ontstaan losgelaten worden en kan de levensenergie die geblokkeerd was weer vrij komen. Dan wordt genezing mogelijk en kunnen klachten en problemen verdwijnen.
Robert Saint John noemde zijn ontdekking 'Prenataaltherapie'. Gaston Saint Piere werkte de techniek verder uit en noemde het metamorfosemassage.

Om de cliënt de vrijheid te bieden, vorm te geven aan wie hij/zij in essentie is, is het belangrijk dat de beoefenaar van de metamorfosemassage met volledige aandacht aanwezig is, zonder zich te richten op klachten, problemen of op eventuele resultaten van de behandeling die hij/zij geeft.

Zoals een zaadje de aarde nodig heeft om uit te groeien tot wat het in essentie is: een plant, een struik of een boom, zo kan een metamorfosebehandeling je helpen vorm te geven aan wie je in wezen bent.
Bij een metamorfosemassage is de beoefenaar - net zoals de aarde - zonder oordeel en zonder verwachtingen aanwezig, zodat de cliënt het contact met zijn/haar innerlijk weten kan herstellen en in alle vrijheid van binnenuit vorm kan geven aan wie hij/zij IS.

Je kunt de werking van metamorfosemassage dan ook niet verklaren door middel van een wetenschappelijk model. We weten niet hoe het werkt en dat is een voordeel want dan kun je er ook niet over na denken, je kunt het niet manipuleren en je kunt het niet in eigen hand houden. Je kunt de werking van metamorfosemassage alleen maar ervaren.

Metamorfosemassage in beeld

In bovenstaande afbeelding is de hele prenatale periode af te lezen, van conceptie tot geboorte. Maar zoals in een verhaal over geboorte reeds aangegeven is, is de conceptie eigenlijk de geboorte van het nieuwe leven. Er wordt vanaf de conceptie een lichaam "gebouwd" waar het nieuwe leven zich in gaat uitdrukken. Waar op de afbeelding geboorte staat moet dus eigenlijk "bevalling" staan want dat is het moment dat het nieuwe lichaam voldoende is "opgebouwd" dat het de groei buiten het lichaam van de moeder kan voortzetten. Het is dus een nieuwe fase als voortzetting op het groeien in de baarmoeder. Het opbouwen van het lichaam is daarmee één doorgaand proces, van conceptie tot het moment dat het lichaam niet meer groeit. Bij jongens was dat tot een jaar of 18 en bij meisjes was dat tot een jaar of 16. Een korte periode van 9 maanden gebeurt dus in de baarmoeder en de rest van de groei gebeurt buiten het lichaam. De bevalling is eigenlijk alleen maar een gebeurtenis die aangeeft dat het lichaam te groot wordt wordt voor de baarmoeder en het kind bepaalt ook zelf dat het "bevallen" wil worden. Het is dan ook groot genoeg om de zuigreflexen te kunnen toepassen om verder te groeien. De periode in de baarmoeder zou gezien kunnen worden als een soort "fundering" voor de bouw van het lichaam. Zonder die fundering kan het lichaam buiten de baarmoeder niet overleven. Die fundering is een veiligheid en geborgenheid die noodzakelijk is om een mens zich later veilig en geborgen in zijn/haar eigen lichaam te laten voelen. Helaas gaat dit meestal niet op omdat in de prenatale periode al allerlei spanningen en indrukken opgedaan worden door de spanningen die zich in het lichaam van de moeder bevinden. Deze worden meebeleefd door het kind en ook zo opgeslagen in het eigen lichaampje. Ook na de bevalling lopen we als nieuw mens veel spanningen op die ons blokkeren om onszelf te zijn.
Op de afbeelding is goed te zien hoe de reflexzone in de voeten reflecteert in de wervelkolom. Ook is te zien dat de teennagel zich afspiegelt in de schedel. Op de nagel zijn twee punten die dan ook reflecteren met twee beangrijke organen. De bovenste hoeken van de grote- teennagels reflecteren de pijnappelklier en de onderste hoeken reflecteren de hypofyse.
De rechtervoet reflecteert de rechterkant van lichaam en hoofd. De linkervoet reflecteert de linkerkant van lichaam en hoofd.
De lijn dwars over de voet van onder het binnenste enkelbeen tot onder het buitenste enkelbeen is de reflexzone van de bekkengordel.

Bovenstaande afbeelding toont de verschillende fasen van de prenatale periode. De pre-conceptie wordt gereflecteerd tussen de top van de grote teen en het eerste gewricht. Dit gewricht zelf is de conceptiereflex. Tussen dit gewricht en een punt halverwege de voetboog vinden we de reflexzone van de post - conceptieperiode, de eerste 18 tot 20 weken. Op dit punt, tussen het binnenste wigvormig been en het scheepvormig been, vinden we de 'kentering' - reflex. Voorbij dit middelpunt hebben we de pre - geboorte, vanaf de 18de à 22ste week tot aan het moment van geboorte. De geboortereflex ligt aan de top van het hielbeen, waar dit samenkomt met de achillespees.

Reflectie van voeten, handen en hoofd in de ruggewervel

Reflectie van de "massage" in de voeten

Reflectie en reflexzone van de "massage" op de handen

Reflexzone van het hoofd

 

werking van metamorfosemassage

Allereerst een uitleg waarom metamorfosemassage een aanraking is en niet een gewone stevige massage zoals bij bijvoorbeeld shiatsumassage, bindweefselmassage, ontspanningsmassage etc. We moeten ons realiseren dat de prenatale periode een periode is van uiterste kwetsbaarheid. Zo kwetsbaar dat, als we aan te raken zouden zijn, het heel gemakkelijk zou zijn om het lichaampje te verwonden. Alles is nog enorm zacht, dun en breekbaar. Als we daar een bindweefselmassage of andere "harde" massage op zouden toepassen dan is de kans groot dat het lichaampje gebroken wordt en daardoor overlijdt. We doen dat ook niet met jonge kinderen want ook bij hen is dat nog gevaarlijk.
Uiterst zachte aanraking kan enorm diep doorwerken wanneer het met volle aandacht en aanwezigheid gedaan wordt. Stevige massage kan lichamelijk diep doorwerken maar zachte aanraking kan gevoelsmatig ook heel diep doorwerken. Omdat we werken met een uiterst kwetsbare periode is het ook belangrijk dat we uiterst zacht omgaan met die periode. Wanneer er zich lichamelijk spanningen voordoen is het niet eens nodig om daar een stevige massage op los te laten, zeker niet wanneer we ons die spanningen bewust zijn. Het kan dan al voldoende zijn om die spanning alleen maar zacht aan te raken. Met zacht aanraken krijgt het aandacht en warmte. Het mag er dan zijn en daardoor is de belangrijkste stap gezet om het los te kunnen laten. Zo kunnen we onszelf bevrijden van spanningen, niemand anders dan wijzelf kan dat doen. Een harde massage kan ook goed werken maar dat is dan meer van toepassing wanneer de spanningen onbewust zijn. Dat betekent dat we de spanning heel bewust kunnen voelen en waar die zich precies afspeelt.

In de metamorfosemassage werken we dus met een uiterst zachte aanraking. Hierbij worden voeten, handen en hoofd aangeraakt. De voeten staan voor "beweging". Door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand, de energie wordt in beweging gezet. In de rechtervoet zijn de patronen aanwezig waarmee we op het moment werken; zij tonen wat we van ons leven maken. De massage begint ook met de rechter voet, daarna de linker. In de linker voet vinden we nog niet tot uitdrukking gebrachte patronen waarmee we het leven binnen kwamen.
De handen staan voor "doen". Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen. De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die los komen te hanteren en ze om te zetten in daden. De levenskracht raakt ons hart en daarmee het vermogen lief te hebben.
Het hoofd staat voor denken. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïintegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.